Ταυτότητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Ναός του Πνεύματος, Σύμβολο Ενότητας και Συνεργασίας στην υπηρεσία της Ρούμελης και των απανταχού Ρουμελιωτών. Πνευματικός, πολιτιστικός, ιστορικός και λαογραφικός φορέας των πέντε Νομών της Ρούμελης: Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Read More »

Το Καταστατικό μας…

Καταστατικό Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών   (ΦΕΚ-1968, ΦΕΚ-1970, ΦΕΚ-1981)   Το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάσει τα παρακάτω ΦΕΚ τα οποία αποτελούν το Καταστατικό του.   http://roumeli.org/wp-content/uploads/ΦΕΚ-1968.pdf     http://roumeli.org/wp-content/uploads/ΦΕΚ-1970.pdf http://roumeli.org/wp-content/uploads/ΦΕΚ-1981.pdf 

Read More »